VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Algemene Muziekleer

 

Maat en maatsoorten

Maat of metrum (Grieks: μετρον, maat) is de regelmatige wijze waarop in de muziek de geaccentueerde en ongeaccentueerde delen elkaar afwisselen. De basis wordt daarbij gevormd door een metrum waarin de beklemtoonde en onbeklemtoonde delen elkaar om en om afwisselen, zoals bij de klok met slinger of bij het lopen.

 

Dynamische tekens en termen

Dynamische tekens en termen geven aan hoe luid tonen of passages gespeeld moeten worden.

 

Afkortingen en tekens

In de muziek wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen en tekens die ieder een eigen betekenis hebben.