VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Algemene Muziekleer

 

Articulatie

Articulatie in de muziek heeft met de uitdrukking van tonen te maken. De klinkende lengte van de toon ten opzichte van de genoteerde toon wordt door middel van articulatietekens duidelijk gemaakt.

 

Tempo

De snelheid (tempo) waarmee een muziekstuk moet worden gespeeld wordt strikt genomen niet door de notatie aangeduid, maar door een doorgaans Italiaanse muziekterm zoals allegro, moderato, ... tenzij men het cijfer van de metronoom-aanduiding op de partituur schrijft.