VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Algemene Muziekleer

 

Muzikale vormen

Een muzikale vorm is de exacte beschrijving van een specifieke muziekstijl.

 

Versieringen

Een versiering in de muziek heeft tot doel een toon of groepje tonen of een harmonie van specifieke ornamenten te voorzien.

 

Harmonieleer

Harmonieleer is het onderwerp binnen de muziektheorie dat specifiek gaat over de lesonderdelen intervallen, akkoorden en toonladders