VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 1

Hoofdstuk 1.1 Melodie herkennen

  • Oefening 1a: melodie herkennen

Hoofdstuk 1.2 Melodische afwijking

  • Oefening 1b: melodische afwijking

Hoofdstuk 1.3 Melodisch dictee

  • 35 melodische dictees

Hoofdstuk 1.4 Ritme herkennen

  • Oefening 1c: ritme herkennen