VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 1

Hoofdstuk 1.5 Ritmisch dictee

  • 44 ritmische dictees

Hoofdstuk 1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

  • Oefening 1f: secunde, terts, kwart en kwint

Hoofdstuk 1.7 Grote en kleine secundes

  • Oefening 1g: grote en kleine secundes

Hoofdstuk 1.8 De grotetertstoonladder

  • Oefening 1h: toonladder herkennen
  • Oefening 1i: toonladders