VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 2

Hoofdstuk 2.1 Melodie herkennen

  • Oefening 2a: melodie herkennen

Hoofdstuk 2.2 Melodische afwijking

  • Oefening 2b: melodische afwijking

Hoofdstuk 2.3 Toonfuncties

  • Oefening 2c: toonfuncties instap
  • Oefening 2d: toonfuncties

Hoofdstuk 2.4 Melodisch dictee

  • 24 melodische dictees

Hoofdstuk 2.5 Ritme herkennen

  • Oefening 2e: ritme herkennen