VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 2

Hoofdstuk 2.6 Ritmisch dictee

  • 42 ritmische dictees

Hoofdstuk 2.7 Sext, septiem en octaaf

  • Oefening 2f: sext, septiem en octaaf

Hoofdstuk 2.8 De grotetertstoonladder

  • Oefening 2g: toonladders

Hoofdstuk 2.9 Trappen herkennen

  • Oefening 2h: akkoorden: trappen herkennen

Hoofdstuk 2.10 Trappen noteren

  • Oefening 2i: akkoorden: trappen noteren

Hoofdstuk 2.11 Trappen en melodie

  • Oefening 2j: akkoorden: trappen en melodie