VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 3

Hoofdstuk 3.1 Melodie herkennen

  • Oefening 3a: melodie herkennen

Hoofdstuk 3.2 Melodische afwijking

  • Oefening 3b: melodische afwijking

Hoofdstuk 3.3 Toonfuncties

  • Oefening 3c: toonfuncties

Hoofdstuk 3.4 Melodisch dictee

  • 20 melodische dictees

Hoofdstuk 3.5 Ritme herkennen

  • Oefening 3d: ritme herkennen