VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 4

Hoofdstuk 4.1 Melodie herkennen

  • Oefening 4a: melodie herkennen

Hoofdstuk 4.2 Melodische afwijking

  • Oefening 4b: melodische afwijking

Hoofdstuk 4.3 Toonfuncties

  • Oefening 4c: toonfuncties

Hoofdstuk 4.4 Melodisch dictee

  • 20 melodische dictees

Hoofdstuk 4.5 Ritme herkennen

  • Oefening 4d: ritme herkennen