VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 4

Hoofdstuk 4.6 Ritmisch dictee

  • 36 ritmische dictees

Hoofdstuk 4.7 Grote en kleinetertstoonladders

  • Oefening 4e: toonladders

Hoofdstuk 4.8 Reine kwart, kwint en octaaf

  • Oefening 4f: reine kwart, kwint en octaaf

Hoofdstuk 4.9 Grote en kleine sexten

  • Oefening 4g: grote en kleine sexten

Hoofdstuk 4.10 Grote en kleine septiemen

  • Oefening 4h: grote en kleine septiemen
  • Oefening 4i: grote en kleine sexten en septiemen

Hoofdstuk 4.11 Grondligging en omkeringen van drieklanken

  • Oefening 4j: grotetertsdrieklank: grondligging of eerste omkering