VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 5

Hoofdstuk 5.1 Melodie herkennen

  • Oefening 5a: melodie herkennen

Hoofdstuk 5.2 Melodische afwijking

  • Oefening 5b: melodische afwijking

Hoofdstuk 5.3 Toonfuncties

  • Oefening 5c: toonfuncties

Hoofdstuk 5.4 Melodisch dictee

  • 44 melodische dictees