VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 5

Hoofdstuk 5.5 Ritme herkennen

  • Oefening 5d: ritme herkennen

Hoofdstuk 5.6 Ritmisch dictee

  • 20 ritmische dictees

Hoofdstuk 5.7 Grote en kleinetertstoonladders

  • Oefening 5e: toonladders

Hoofdstuk 5.8 Grote en kleine secunde en terts, reine kwart en kwint

  • Oefening 5f: secunde, terts, kwart en kwint
  • Oefening 5g: secunde, terts, kwart en kwint harmonisch