VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 6

Hoofdstuk 6.1 Melodie herkennen

  • Oefening 6a: melodie herkennen

Hoofdstuk 6.2 Melodische afwijking

  • Oefening 6b: melodische afwijking

Hoofdstuk 6.3 Toonfuncties

  • Oefening 6c: toonfuncties

Hoofdstuk 6.4 Melodisch dictee

  • 40 melodische dictees

Hoofdstuk 6.5 Ritme herkennen

  • Oefening 6d: ritme herkennen

Hoofdstuk 6.6 Ritmisch dictee

  • 22 ritmische dictees