VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 7

Hoofdstuk 7.1 Melodische afwijking

  • Oefening 7a: melodische afwijking

Hoofdstuk 7.2 Toonfuncties

  • Oefening 7b: toonfuncties

Hoofdstuk 7.3 Melodisch dictee

  • 35 melodische dictees

Hoofdstuk 7.4 Tweestemmige melodisch dictee

  • 18 tweestemmig melodische dictees

Hoofdstuk 7.5 Ritmisch dictee

  • 23 ritmische dictees