VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 7

Hoofdstuk 7.7 Vierklanken

  • Oefening 7m: vierklanken: groot septiem en dominant septiem
  • Oefening 7n: vierklanken: klein-groot septiem en klein septiem
  • Oefening 7o: vierklanken: groot, dominant, klein-groot en klein septiem
  • Oefening 7p: vierklanken: halfverminderd, verminderd en overmatig