VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Gehoortraining fase 8

Hoofdstuk 8.1 Melodische afwijking

  • Oefening 8a: melodische afwijking

Hoofdstuk 8.2 Toonfuncties

  • Oefening 8b: toonfuncties

Hoofdstuk 8.3 Melodisch dictee

  • 16 melodische dictees

Hoofdstuk 8.4 Tweestemmige melodisch dictee

  • 16 tweestemmig melodische dictees

Hoofdstuk 8.5 Ritmisch dictee

  • 16 ritmische dictees