VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 1

Hoofdstuk 1.1 Stamtonen

  • Oefening 1: Toetsennamen: oefen de namen van de witte toetsen.

Hoofdstuk 1.2 Halve en hele toonsafstanden

  • Oefening 1a: halve en hele toonsafstanden

Hoofdstuk 1.3 Kruizen en mollen

  • Oefening 4a: Voortekens: kruizen en mollen

Hoofdstuk 1.4 Intervallen

  • Oefening 1b: namen van de intervallen