VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 1

Hoofdstuk 1.5 Harmonische en melodische intervallen

Hoofdstuk 1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

  • Oefening 1c: secunde, terts, kwart en kwint
  • Oefening 1d: secunde, terts, kwart en kwint maken op de stamtonen

Hoofdstuk 1.7 Grote en kleine secunde

  • Oefening 1e: grote en kleine secundes
  • Oefening 1f: grote en kleine secundes maken op de stamtonen

Hoofdstuk 1.8 De grotetertstoonladder

Hoofdstuk 1.9 De Do grotetertstoonladder

Hoofdstuk 1.10 De Sol grotetertstoonladder