VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 2

Hoofdstuk 2.1 Sext, septiem en octaaf

  • Oefening 2a: sext, septiem en octaaf
  • Oefening 2b: sext, septiem en octaaf maken op de stamtonen

Hoofdstuk 2.2 Grote en kleine secundes maken op alle tonen

  • Oefening 2c: grote en kleine secundes maken op alle tonen

Hoofdstuk 2.3 Akkoorden

Hoofdstuk 2.4 Drieklanken

  • Oefening 2d: Drieklanken: grondtoon, terts en kwint

Hoofdstuk 2.5 Grondligging en omkering

  • Oefening 2e: Drieklanken: grondtoon, grondligging en omkering
  • Oefening 2f: Drieklanken: grondtoon bepalen
  • Oefening 2g: Drieklanken: ligging bepalen