VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 3

Hoofdstuk 3.11 De la kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 3.12 De harmonische la kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 3.13 De melodische la kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 3.14 De hoofdtrappen in de la kleinetertstoonladder

  • Oefening 3j: de hoofdtrappen in la klein

Hoofdstuk 3.15 De re kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 3.16 De harmonische re kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 3.17 De melodische re kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 3.18 De hoofdtrappen in de re kleinetertstoonladder

  • Oefening 3k: de hoofdtrappen in re klein

Hoofdstuk 3.19 Akkoordsymbolen