VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 3

Hoofdstuk 3.4 De Do-, Sol- en Re grotetertstoonladder

Hoofdstuk 3.5 De Fa grotetertstoonladder
Hoofdstuk 3.6 De hoofdtrappen in de Fa grotetertstoonladder

  • Oefening 3i: de hoofdtrappen in Fa groot

Hoofdstuk 3.7 De chromatische toonladder

Hoofdstuk 3.8 De kleinetertstoonladder

Hoofdstuk 3.9 De leidtoon in de kleinetertstoonladder

Hoofdstuk 3.10 De harmonisch en melodisch kleinetertstoonladder