VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 4

Hoofdstuk 4.4 Drieklanken: de eerste en tweede omkering

  • Oefening 4j: Drieklanken: grondligging, eerste en tweede omkering
  • Oefening 4k: Drieklanken: onderste toon van een omkering
  • Oefening 4l: Drieklanken: omkeringen maken op de stamtonen
  • Oefening 4m: Drieklanken: omkeringen maken op alle tonen
  • Oefening 4n: Drieklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
  • Oefening 4o: Drieklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon (alle tonen)

Hoofdstuk 4.5 De Sib grotetertstoonladder
Hoofdstuk 4.6 De hoofdtrappen in de Sib grotetertstoonladder

  • Oefening 4p: Akkoorden: de hoofdtrappen in Sib groot