VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 4

Hoofdstuk 4.7 De mi kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 4.8 De harmonische mi kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 4.9 De melodische mi kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 4.10 De hoofdtrappen in de mi kleinetertstoonladder

  • Oefening 4q: Akkoorden: de hoofdtrappen in mi klein

Hoofdstuk 4.11 De sol kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 4.12 De harmonische sol kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 4.13 De melodische sol kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 4.14 De hoofdtrappen in de sol kleinetertstoonladder

  • Oefening 4r: Akkoorden: de hoofdtrappen in sol klein

Hoofdstuk 4.15 Akkoordsymbolen