VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 5

Hoofdstuk 5.1 Omkering van intervallen

  • Oefening 5a: omkeringen van intervallen

Hoofdstuk 5.2 Vierklanken

  • Oefening 5b: Vierklanken: grondtoon, terts, kwint en septiem
  • Oefening 5c: Vierklanken: grondtoon bepalen

Hoofdstuk 5.3 Vierklanken: grondligging en omkeringen

  • Oefening 5d: Vierklanken: grondligging en omkeringen
  • Oefening 5e: Vierklanken: ligging bepalen
  • Oefening 5f: Vierklanken: onderste toon van een omkering
  • Oefening 5g: Vierklanken: omkeringen maken op de stamtonen
  • Oefening 5h: Vierklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon