VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 5

Hoofdstuk 5.11 De hoofdtrappen in de si kleinetertstoonladder

  • Oefening 5k: de hoofdtrappen in si klein

Hoofdstuk 5.12 De do kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 5.13 De harmonische do kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 5.14 De melodische do kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 5.15 De hoofdtrappen in de do kleinetertstoonladder

  • Oefening 5l: de hoofdtrappen in do klein

Hoofdstuk 5.16 Akkoorden: neventrappen: de tweede trap (II)

  • Oefening 5m: de tweede trap