VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 5

Hoofdstuk 5.4 De La grotetertstoonladder
Hoofdstuk 5.5 De hoofdtrappen in de La grotetertstoonladder

  • Oefening 5i: de hoofdtrappen in La groot

Hoofdstuk 5.6 De Mib grotetertstoonladder
Hoofdstuk 5.7 De hoofdtrappen in de Mib grotetertstoonladder

  • Oefening 5j: de hoofdtrappen in Mib groot

Hoofdstuk 5.8 De si kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 5.9 De harmonische si kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 5.10 De melodische si kleinetertstoonladder