VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 6

Hoofdstuk 6.1 Dubbelkruizen en dubbelmollen

  • Noten lezen oefening 4c: Voortekens: dubbelkruizen en dubbelmollen

Hoofdstuk 6.2 Overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint

  • Oefening 6a: reine, verminderde en overmatige kwart en kwint
  • Oefening 6b: overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint maken op stamtonen
  • Oefening 6c: overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint maken op alle tonen

Hoofdstuk 6.3 De 5 soorten intervallen

  • Oefening 6d: Intervallen maken op een gegeven toon
  • Oefening 6e: Intervallen maken onder een gegeven toon

Hoofdstuk 6.4 Overzicht van de intervallen