VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 6

Hoofdstuk 6.8 De Lab grotetertstoonladder
Hoofdstuk 6.9 De hoofdtrappen in de Lab grotetertstoonladder

  • Oefening 6n: de hoofdtrappen in Lab groot

Hoofdstuk 6.10 De fa# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 6.11 De harmonische fa# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 6.12 De melodische fa# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 6.13 De hoofdtrappen in de fa# kleinetertstoonladder

  • Oefening 6o: de hoofdtrappen in fa# klein

Hoofdstuk 6.14 De do# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 6.15 De harmonische do# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 6.16 De melodische do# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 6.17 De hoofdtrappen in de do# kleinetertstoonladder

  • Oefening 6p: de hoofdtrappen in do# klein

Hoofdstuk 6.18 Akkoorden: neventrappen: de zesde trap (VI)

  • Oefening 6q: de zesde trap

Hoofdstuk 6.19 Akkoordsymbolen