VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 7

Hoofdstuk 7.1 Versieringstonen: akkoordvreemde tonen

  • Oefening 7a: versieringstonen

Hoofdstuk 7.2 Drieklanken in de toonladders

  • Oefening 7b: drieklanken in de toonladders

Hoofdstuk 7.3 Akkoorden: de derde (III) en zevende (VII) trap

  • Oefening 7c: de derde en zevende trap

Hoofdstuk 7.4 De zeven soorten vierklanken

  • Oefening 7d: opbouw van de zeven soorten vierklanken
  • Oefening 7e: de zeven soorten vierklanken
  • Oefening 7f: vierklanken met grote en kleinetertsdrieklank maken op de stamtonen
  • Oefening 7g: vierklanken met verminderde en overmatige drieklank maken op de stamtonen
  • Oefening 7h: vierklanken met grote en kleinetertsdrieklank maken op alle tonen
  • Oefening 7i: vierklanken met verminderde en overmatige drieklank maken op alle tonen