VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 7

Hoofdstuk 7.5 De Si grotetertstoonladder
Hoofdstuk 7.6 De hoofdtrappen in de Si grotetertstoonladder

  • Oefening 7r: de hoofdtrappen in Si groot

Hoofdstuk 7.7 De Reb grotetertstoonladder
Hoofdstuk 7.8 De hoofdtrappen in de Reb grotetertstoonladder

  • Oefening 7s: de hoofdtrappen in Reb groot

Hoofdstuk 7.9 De fa kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 7.10 De harmonische fa kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 7.11 De melodische fa kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 7.12 De hoofdtrappen in de fa kleinetertstoonladder

  • Oefening 7t: de hoofdtrappen in fa klein

Hoofdstuk 7.13 De sol# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 7.14 De harmonische sol# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 7.15 De melodische sol# kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 7.16 De hoofdtrappen in de sol# kleinetertstoonladder

  • Oefening 7u: de hoofdtrappen in sol# klein

Hoofdstuk 7.17 Akkoordsymbolen