VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 8

Hoofdstuk 8.11 De Solb grotetertstoonladder
Hoofdstuk 8.12 De hoofdtrappen in de Solb grotetertstoonladder

  • Oefening 8t: de hoofdtrappen in Solb groot

Hoofdstuk 8.13 De sib kleinetertstoonladder

Hoofdstuk 8.14 De harmonische sib kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 8.15 De melodische sib kleinetertstoonladder
Hoofdstuk 8.16 De hoofdtrappen in de sib kleinetertstoonladder

  • Oefening 8u: de hoofdtrappen in sib klein

Hoofdstuk 8.17 De kwintencirkel

  • Oefening 8v: kwintencirkel

Hoofdstuk 8.18 De kwintencirkel toepassen

  • Oefening 8w: toonsoort bepalen

Hoofdstuk 8.19 Alternatieve toonladders

  • Oefening 8x: alternatieve toonladders

Hoofdstuk 8.20 Akkoordsymbolen