VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 8

Hoofdstuk 8.4 Dubbelverminderde en hardverminderde drieklank (vervolg)

  • Oefening 8g: overmatig sext en kwartsext maken op de stamtonen
  • Oefening 8h: overmatig sext en kwartsext maken op alle tonen
  • Oefening 8i: overmatig sext en kwartsext maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
  • Oefening 8j: overmatig sext en kwartsext maken met gegeven grondtoon (alle tonen)

Hoofdstuk 8.5 Vierklanken in de toonladders

  • Oefening 8k: vierklanken in de toonladders

Hoofdstuk 8.6 Dubbelverminderd en hardverminderd septiemakkoord

  • Oefening 8l: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden
  • Oefening 8m: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden maken op de stamtonen