VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Harmonieleer fase 8

Hoofdstuk 8.6 Dubbelverminderd en hardverminderd septiemakkoord (vervolg)

  • Oefening 8n: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden maken op alle tonen
  • Oefening 8o: overmatig kwint-sext en terts-kwart maken op de stamtonen
  • Oefening 8p: overmatig kwint-sext en terts-kwart maken op alle tonen
  • Oefening 8q: overmatig kwint-sext en terts-kwart maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
  • Oefening 8r: overmatig kwint-sext en terts-kwart maken met gegeven grondtoon (alle tonen)

Hoofdstuk 8.7 Akkoordverbindingen

Hoofdstuk 8.8 De trappentabel

Hoofdstuk 8.9 De Fa# grotetertstoonladder
Hoofdstuk 8.10 De hoofdtrappen in de Fa# grotetertstoonladder

  • Oefening 8s: de hoofdtrappen in Fa# groot