VirtueleLesruimte.be

Noten lezen

Muziektheorie

Inhoudsopgave Noten Lezen

 

Hoofdstuk 7: Hulplijnen

  • Het noteren van noten boven en onder de notenbalk.
  • Het gebruik van hulplijnen.
  • Het leren lezen van de steunnoten met hulplijnen.
  • Het leren lezen van alle noten met hulplijnen.

Oefeningen

  • Oefening 5a: Steunnoten met hulplijnen: oefen het lezen van de steunnoten.
  • Oefening 5b: Steunnoten met hulplijnen met tijdslimiet: oefen het lezen van de steunnoten met een maximale tijd van 3 minuten.
  • Oefening 6a: Alle noten met hulplijnen lezen: oefen het lezen van alle noten.
  • Oefening 6b: Alle noten met hulplijnen lezen met tijdslimiet: oefen het lezen van alle noten met een maximale tijd van 5 minuten.